КЗ "Тернівська загальноосвітня школа I -III ступенів №1 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство освіти і науки України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методична служба школи

Обласний проект

на 2015-2020 роки:

«Освітні стратегії соціалізації

особистості

у громадянському суспільстві»

 

Міська проблема:

«Інноваційні умови соціалізації особистості

у громадянському суспільстві» 

 

Науково-методична проблема МО

на 2018-2019 рік:

«Інноваційні прийоми соціалізації особистості

у громадянському суспільстві»

 

Мета:

 

Розробити модель освітнього простору, у якому особистість буде усвідомлювати свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набуватиме досвіду взаємодії з соціумом.

 

Завдання:

 

1.       Аналіз науково-теоретичної та методичної літератури з проблеми дослідження.

2.   Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу або вчителя, спрямовані на розвиток соціальних компетенцій особистості.

3. Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань дослідження.

4. Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.

5. Розробка та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів

6. Масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації.

7.   Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.

 

Етапи реалізації проблеми:

І етап - 2015-2016 р. р. – мотиваційно-настановчий

ІІ етап - 2016-2017 р. р. – проектувальний

ІІІ етап - 2017-2018 р. р. – практичний

ІV етап - 2018-2019 р. р. – результативно-оцінювальний

V етап - 2019- 2020 р. р. - підсумковий 

 

 

Діагностична карта

Мета: виявлення рівня методичної підготовки вчителя.

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________

Педагогічний стаж _______________________________________________________________

Що у вашій роботі виходить, що ні (поставте знак “+” або “–”)

 

Методичні вміння вчителя

“+”

“–”

Проведення нестандартних уроків

 

 

Проведення інтегрованих уроків

 

 

Робота з розвитку мовлення

 

 

Використання ТЗН на уроках

 

 

Розв’язування проблемних ситуацій

 

 

Диференційований підхід до навчання

 

 

Індивідуальна робота з учнями

 

 

Організація самостійної роботи на уроці

 

 

Організація ігрових ситуацій на уроці

 

 

Виховна робота на уроці

 

 

Організація перевірки домашніх завдань

 

 

Організація роботи зі здібними учнями

 

 

Організація роботи з невстигаючими учнями

 

 

Проведення практичних робіт

 

 

Система обліку прогалин у знаннях учнів

 

 

Робота із впровадження елементів досвіду колег

 

 

Робота з розвитку творчих здібностей

 

 

Проведення уроків тематичного оцінювання знань

 

 

Проведення корекційної роботи

 

 

Впровадження інноваційних технологій

 

 

Використання інтерактивних методів навчання

 

 

Використання методів і прийомів особистісно зорієнтованого навчання

 

 

Уміння робити самоаналіз уроку

 

 

Робота з батьками

 

 

Уміння провести батьківські збори

 

 

Робота з неблагополучними сім’ями

 

 

Виховання бережливого ставлення до шкільного майна

 

 

Уміння проводити психолого-педагогічні спостереження

 

 

Організація учнівського самоврядування

 

 

Забезпечення єдності вимог школи і сім’ї

 

 

 

 

 

 

Діагностична карта

Мета: виявлення утруднень педагогічних працівників під час організації методичної діяльності.

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________

Який предмет викладає ___________________________________________________________

Педагогічний стаж _______________________________________________________________

 

Види методичної діяльності

Самооцінювання вчителя

Відчуваю утруднення

Володію питанням

Здатен допомогти колегам

1. Цільовий компонент

 

 

 

Визначення мети уроку

 

 

 

Визначення мети позакласного заходу

 

 

 

Визначення мети планування

 

 

 

Визначення мети будь-якої діяльності

 

 

 

2. Змістовий компонент

 

 

 

Застосування ідей і понять науки (в рамках предмета, що викладається)

 

 

 

Оволодіння змістом підручника

 

 

 

Оволодіння новітніми методичними прийомами, технологіями

 

 

 

Оволодіння передовим досвідом навчання

 

 

 

Робота з літературою за спеціальністю

 

 

 

Робота з літературою з методики

 

 

 

3. Проектований компонент

 

 

 

Розподіл матеріалу теми за уроками

 

 

 

Складання плану, конспекту уроку

 

 

 

Підбір теоретичного матеріалу до уроку

 

 

 

Підбір системи задач і вправ

 

 

 

Підбір діагностичного матеріалу

 

 

 

Вибір форм і методів навчання

 

 

 

Вибір структури уроку

 

 

 

4. Організаційний компонент

 

 

 

Постановка мети уроку і забезпечення сприйняття її учнями

 

 

 

Організація сприйняття того, що вивчається

 

 

 

Організація осмислення навчальної інформації

 

 

 

Організація закріплення й застосування на практиці отриманих знань

 

 

 

Організація своєї діяльності на уроці

 

 

 

Організація колективної діяльності на уроці

 

 

 

Поєднання індивідуальної та групової діяльності учнів

 

 

 

Підтримання необхідного темпу уроку

 

 

 

Організація індивідуально-диференційованого підходу до учнів

 

 

 

Використання елементів проблемного навчання: створення проблемної ситуації; висування гіпотези; її логічний доказ

 

 

 

Навчання учнів: планування, самоконтролю; прийомів скорочення записів; раціональної витрати часу; уміння висловлювати свою думку, прищеплення навчальних навичок, специфічних для даного предмета

 

 

 

Володіння методикою проведення навчальних занять: перевірка підсумків попередньої роботи; презентація нового матеріалу; практика під керівництвом учителя; незалежна самостійна практика учнів; самоконтроль і самооцінювання результатів роботи; узагальнення навчального матеріалу; визначення домашнього завдання; підбиття підсумків заняття

 

 

 

5. Контрольно-оціночний компонент

 

 

 

Визначення з кожної теми обов’язкового для учнів обсягу знань, умінь та навичок відповідно до рівнів навчальних досягнень

 

 

 

Структурування завдань для тематичної атестації

 

 

 

Застосування критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

 

Визначення форми проведення тематичної атестації

 

 

 

Методика проведення різних форм тематичної атестації

 

 

 

Обґрунтування виставлених оцінок

 

 

 

Дотримання такту під час виставлення оцінок

 

 

 

Організація корекційної роботи за результатами тематичної атестації

 

 

 

Форми проведення повторної атестації

 

 

 

Поточне оцінювання учнів

 

 

 

Самоконтроль

 

 

 

 

 

Форми та методи організації методичної роботи з педагогічними працівниками

1.​ Інструктивно-методичні наради, оперативні наради.

2.​ Методичні об`єднання.

3.​ Конференції, науково-практичні конференції.

4.​ Семінари, проблемні семінари, семінари-практикуми, психолого-педагогічні семінари.

5.​ Опорна школа

6.​ Школа передового досвіду.

7.​ Школа педагогічної майстерності

8.​ Школа молодого вчителя

9.​ Творчі групи, динамічні групи, ініціативні групи, клуби творчих вчителів.

10.​ Педагогічні читання, читацькі конференції, лекторії.

11.​ Педагогічні консиліуми, круглі столи, педагогічні посиденьки.

12.​ Наставництво, стажування

13.​ Конкурси педагогічної майстерності.

14.​ Методичні виставки, панорами методичних новинок, педагогічні виставки, книжкова виставка

15.​ Предметні тижні, дні відкритих дверей, методичні дні, методичні тижні, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, уроки-панорами.

16.​ Робота над єдиною науково-методичною проблемою.

17.​ Індивідуальна науково-методична робота.

18.​ Консультації, співбесіди, аналіз, самоаналіз, бесіди.

19.​ Вивчення, впровадження ППД, інноваційних технологій.

20.​ Творчий звіт вчителя, творчий портрет вчителя, захист інноваційного проекту.

21.​ Аукціон, методичний фестиваль, методичний турнір, фестиваль педагогічних ідей та знахідок.

22.​ Ділова гра, рольова гра, мозковий штурм , педагогічні дискусії, дебати, аналіз педагогічних ситуацій, тренінги.

23.​  Самоосвіта. Звіт про курсову перепідготовку. Огляд наукової, методичної, педагогічної літератури. Творчі відрядження, екскурсії.

24.​ Доповідь, реферат, виступ, лекції.

25.​ Випуск методичних бюлетенів, сигналів, рекомендацій.

26.​ Складання методичних рекомендацій, списків літератури, картотек.

27.​ Складання й обговорення поурочних і методичних розробок, спільна підготовка і вивчення складних у методичному плані тем, розділів програми.

28.​ Спільне складання й обговорення планів різних видів позакласної роботи ( вікторин, ранків, олімпіад тощо).

29.​ Різноманітні види спільної практичної роботи вчителів ( підбір практичного матеріалу до уроків, позакласних заходів, текстів письмових робіт, задач, виготовлення наочних посібників, обладнання кабінетів, майстерень, куточків тощо).