КЗ "Тернівська загальноосвітня школа I -III ступенів №1 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

  

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методична служба школи

Обласний проект

на 2015-2020 роки:

«Освітні стратегії соціалізації

особистості

у громадянському суспільстві»

 

Міська проблема:

«Інноваційні умови соціалізації особистості

у громадянському суспільстві» 

 

Науково-методична проблема МО

на 2018-2019 рік:

«Інноваційні прийоми соціалізації особистості

у громадянському суспільстві»

 

Мета:

 

Розробити модель освітнього простору, у якому особистість буде усвідомлювати свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набуватиме досвіду взаємодії з соціумом.

 

Завдання:

 

1.       Аналіз науково-теоретичної та методичної літератури з проблеми дослідження.

2.   Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу або вчителя, спрямовані на розвиток соціальних компетенцій особистості.

3. Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань дослідження.

4. Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.

5. Розробка та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів

6. Масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації.

7.   Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.

 

Етапи реалізації проблеми:

І етап - 2015-2016 р. р. – мотиваційно-настановчий

ІІ етап - 2016-2017 р. р. – проектувальний

ІІІ етап - 2017-2018 р. р. – практичний

ІV етап - 2018-2019 р. р. – результативно-оцінювальний

V етап - 2019- 2020 р. р. - підсумковий 

Організація методичної роботи у 2018-2019 н.р.

Підсумки методичної роботи

з педагогічними працівниками

у 2017-2018 н.р.

Читати далі>>>

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, освітня політика в школі спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико – управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психолого - діагностичну функцію навчального процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньошкільної методичної роботи. Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти, нормативно-правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи по школі було видано наказ № 105-о від 04 вересня 2017 р. «Про організацію методичної роботи у 2017-2018 навчальному році». Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів (між курсові форми роботи) - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:
робота над науково-методичною проблемою,
самостійна робота над методичною темою,
самоосвіта,
до курсова та після курсова підготовка,
консультування,
опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.
Згідно з річним планом роботи школи у 2017-2018 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над науково - методичною проблемою: «Інноваційні прийоми соціалізації особистості у громадянському суспільстві».
Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:
1. Аналіз науково-теоретичної та методичної літератури з проблеми дослідження.
2. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу або вчителя, спрямовані на розвиток соціальних компетенцій особистості.
3. Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань дослідження.
4. Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.
5. Розробка та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів
6. Масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації.
7. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.
Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою. Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи відповідно до структури, затвердженої методичною радою через колективну, групову, індивідуальну форми роботи. З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли:
1. Редька Леонід Миколайович Голова МР
2. Шацьких Ольга Олександрівна Координатор методичної служби
3. Жушма Тетяна Андріївна Керівник методичного об’єднання
4. Богомазова Людмила Іванівна Керівник методичного об’єднання
5. Котенко Наталя Олександрівна Керівник методичного об’єднання
6. Клименко Галина Влодимирівна Керівник методичного об’єднання
7. Владикіна Олена Костянтинівна Секретар МР
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
Аналіз стану методичної роботи в школі за 2016-2017 н.р. та завдання на новий 2017-2018 н. р. Затвердження плану роботи методичної ради на 2017-2018 н.р.
Розподіл обов’язків між членами МР.
Основні напрямки роботи педколективу на ІІІ етапі науково-методичної проблеми школи «Інноваційні прийоми соціалізації особистості у громадянському суспільстві.
Затвердження планів роботи МО, ШМВ та творчих груп.
Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.
Участь учнів в шкільних предметних олімпіадах, інтерактивних конкурсах.
Участь закладу в дев’ятій міжнародній педагогічній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр.
Підсумки роботи ШМО у І семестрі.
Підготовка до проведення ДПА.
Педагогічна майстерня: презентація рекомендацій різних підрозділів методичної служби з проблеми на ІІІ етапі роботи. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, міських семінарах, інших методичних заходів. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО, творчої групи вчителів: • МО вчителів початкових класів (керівник Жушма Т. А.)
• МО вчителів гуманітарного циклу (керівник Клименко Г. В.)
• МО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Богомазова Л. І.)
• МО класних керівників (керівник Котенко Н. О.)
• Творча група вчителів (керівник Шацьких О. О.)
• Школа молодого вчителя (керівник Шацьких О. О.)
Діяльність ШМО була спрямована на вирішення таких завдань:
• забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
• підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
• виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;
• забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;
• створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.
На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися різні питання (методичні рекомендації МОНУ щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів знань, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, підготовка до ЗНО -2018). Діяльність ШМО була спланована на основі річного плану роботи школи. Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами, також на них затверджувались завдання для державної підсумкової атестації, олімпіад. Згідно плану ШМО були проведені предметні тижні («Тиждень біології», «Тиждень російської мови», «Тиждень географії», «Тиждень математики», «Тиждень початкових класів», «Тиждень англійської мови», «Тиждень української мови», «Тиждень права», «Тиждень психології»), під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість.
Протягом року проводилися методичні наради. Усі вчителі школи були залучені до роботи у міських методичних об’єднаннях.
У 2017 – 2018 навчальному році на базі школи проводилися міські семінари:
Практичний семінар вчителів трудового навчання на тему «Стратегії творчої діяльності, методи та прийоми розвитку критичного та дивергентного мислення учнів»;
Практичний семінар вчителів математики на тему «Активізація творчої діяльності вчителя та учнів на уроках математики засобами розв’язування компетентнісних задач. Стимулювання активності учнів до самостійної діяльності над проектами».
Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст, форми і методи роботи з педагогічними кадрами, були організовані і проведені:
Засідання педагогічних рад:
 Аналіз стану навчально-виховної роботи у 2016 -2017 н. р. та завдання на новий 2017 -2018 навчальний рік.
 Ознайомлення з методичними рекомендаціями про викладання навчальних предметів у 2017 – 2018 н. р.  Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 2-го класу у 2017 – 2018 н. р.
 Оцінювання варіативної складової навчального плану 2017-2018 н.р. (курси за вибором та факультативи).  Розгляд інструкції заповнення класних журналів 1 – 11 класів
 Адаптація учнів 1-го класу. Емоційна нестійкість дитини. Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів 1-го класу.
 Створення психологічного клімату для успішного навчання п’ятикласників в основній школі. Дотримання наступності в навчанні учнів 5-го класу.  Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів у сучасній школі.
 Робота колективу з соціального захисту учнів пільгових категорій та профілактики правопорушень.
 Психологічні основи індивідуального підходу до навчально-виховного процесу в школі.
 Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання.
Анкетування педпрацівників:
1. Тема: Виявлення рівня методичної підготовки вчителя.
2. Тема: Виявлення утруднень педагогічних працівників під час організації методичної діяльності.
Методичні оперативки;
Консультації;
Психолого-педагогічний семінар: «Конфлікти в школі – показник поганої соціалізації особистості». Педагогічні читання: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» Психологічні тренінги: «Вплив психологічного клімату педагогічного колективу на психоемоційний стан учнів».
Майстер – класи: «Актуалізація опорних знань школярів»
Виставка бюлетенів: «Застосування активних форм і методів навчання як один із шляхів формування пізнавальної компетентності учнів».
Протягом навчального року велася робота з надання молодому педагогу Черепеніній Н. О.:
дієвої методичної допомоги у розв’язанні першочергових практичних проблем;
сприяння підвищення фахового рівня;
розвитку творчого потенціалу вчителя;
удосконаленню майстерності;
озброєнню новітніми знаннями;
методикою та технологією навчання.
Зміст роботи полягав у спільних заняттях із заступником директора з навчально-виховної роботи Шацьких О. О. та індивідуальних консультаціях з вчителями щодо складання календарних планів, конструювання уроків, ведення шкільної документації, взаємовідвідуванні уроків, тощо. Педагогічний колектив постійно тримає контроль над питанням наступності навчання та виховання учнів у 5-му, 10-му класах. Дана проблема була розглянута на спільних засіданнях МО вчителів початкових класів та вчителів-предметників та на педрадах. З питання адаптації учнів були проведені круглі столи.
Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Вчителі школи постійно підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, міських і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Для підвищення своєї фахової майстерності педагоги користувалися науково-методичними журналами видавництва «Основа», якими забезпечена школа («Виховна робота в школі», «Завучу все для роботи», «Педагогічна майстерня», «Управління школою»). Також широко користувалися освітніми інтернет ресурсами (http://ac-cent.com/ua - Веб бібліотека, Освітній портал "UROK-UA", http://www.mon.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства освіти та науки України, http://osvita.org.ua – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі навчальні заклади України, тощо).
Повністю реалізований план курсової перепідготовки. Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 6 педагогічних працівників школи (Редька Л. М.- вчитель економіки, Шацьких о, О. – новопризначені заступники директорів з НВР, Редька А. Л. – педагог – організатор, Горожанкіна Н. А. – вчитель інтегрованого курсу «Мистецтво», Котенко Н. О. – вчитель математики, Тришенкова К. О. – практичний психолог).
Атестації педагогічних працівників поточного навчального року підлягала Владикіна О. К. – вчитель початкових класів. В ході атестації Олені Костянтинівні рішенням атестаційної комісії І рівня було підтверджено першу кваліфікаційну категорію.
Навчальний заклад забезпечений кваліфікованими кадрами. На кінець 2017-2018 н. р. в школі працюють 18 педагогічних працівників, з них вчителів з вищою освітою 16: Вища категорія – 1 (6%); І категорія – 8 (44%); ІІ категорія – 3 (17%); Спеціаліст – 4 (22%) Молодший спеціаліст – 2 (11%).
У 2017-2018 навчальному році педагоги закладу долучалися до участі в інноваційних проектах: 6 педагогів успішно пройшли онлайн-курс «Основи здоров’язбережної компетенції», «Вчимося жити разом» та отримали сертифікати про успішне завершення курсів. Також з метою організації навчання вчителів початкової школи за Концепцією «Нова українська школа» Владикіна О. К. та Вагапова А. Р. підвищує свою педагогічну майстерність для подальшої роботи з першокласниками.
На достойному рівні заклад був представлений на дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади. Вони стають дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації. Відповідно до плану методичної роботи в жовтні було проведено І тур Всеукраїнських олімпіад, виявлено переможців та розпочата підготовча робота до участі у ІІ турі олімпіад. В листопаді-грудні учні школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 16 навчальних предметів. • Третє місце зайняла учениця 7 класу з математики Шатохіна А. (вчитель Котенко Н. О.). Третє місце з трудового навчання зайняла учениця 10 класу Герман К. (вчитель Горожанкіна Н. А.). З правознавства третє місце посіла учениця 9 класу Краснікова Є. (вчитель Редька Л. М.). З історії України третє місце зайняла Волошина Анна учениця 11 класу (вчитель Воробйова С. Л.). З російської мови учениця 11 класу, Волошина А., посіла третє місце (вчитель Найда А. Д.). Баталов С., учень 8 класу, посів третє місце з англійської мови (вчитель Вагапова А. Р.) Також протягом навчального року 11 учнів прийняли участь: - у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» (вчитель Шацьких О. О.) та показали такі результати: Відмінний результат – Гевак А. М. (2 кл.); Добрий результат –Богомазова С. В. (2 кл.), Булгакова К. П. (4 кл.), Коперчовська В. С. (5 кл.), Таран Є. Д. (3 кл.); Успішний результат – Акбашев М. Г. (5 кл.), Бабін В. О. (6кл.), Водоп’ян М. В. (4 кл.), Коновалов В. О. (2 кл.), Матинян Н. А. (4 кл.), Шацьких М. О. (7 кл.). VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім.. Тараса Григоровича Шевченка переможцем якого став учень 8 класу Волошин Андрій. У 2017-2018 н. р. учні школи брали участь у ІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка та Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика. Також Краснікова Євангеліна, учениця 9 класу, Герман Катерина, учениця 10 класу, прийняли участь в міському літературному конкурсі «Паросток слова» з творами «Очима чи душею» (Краснікова Є.), «Скомбітон» (Герман К. ). Крім того роботу Краснікової Є. «Очима чи душею» було відправлено на всеукраїнський конкурс «Коронація слова». Твір, наданий на розгляд конкурсу, отримав високу оцінку експертів та журі Конкурсу і номінований на нагородження в номінації «Мала проза діти для дітей». Також учні школи були активними учасниками, призерами та переможцями міських спортивних турнірів («Допризовна фізична підготовка юнаків» - ІІІ місце, «Малі олімпійські ігри» (3-4 класи) – ІІІ місце, військово – патріотична гра «Сокіл» («Джура») – ІІІ місце).
Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів. Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:
• окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями;
• педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;
• не всі керівники ШМО дотримуються графіку проведення предметних тижнів;
• керівники МО недостатню увагу приділяють оформленню протоколів засідань, які часто містять схематичний характер;
• потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у конкурсі «Учитель року»;
• педагоги школи не достатньо уваги приділяють участі учнів у міжнародних інтерактивних конкурсах («Левеня», «Кенгуру», «Соняшник», тощо);
• потребує покращення роботи з поповнення навчальних кабінетів методичними матеріалами.

 

 

 

Діагностична карта

Мета: виявлення рівня методичної підготовки вчителя.

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________

Педагогічний стаж _______________________________________________________________

Що у вашій роботі виходить, що ні (поставте знак “+” або “–”)

 

Методичні вміння вчителя

“+”

“–”

Проведення нестандартних уроків

 

 

Проведення інтегрованих уроків

 

 

Робота з розвитку мовлення

 

 

Використання ТЗН на уроках

 

 

Розв’язування проблемних ситуацій

 

 

Диференційований підхід до навчання

 

 

Індивідуальна робота з учнями

 

 

Організація самостійної роботи на уроці

 

 

Організація ігрових ситуацій на уроці

 

 

Виховна робота на уроці

 

 

Організація перевірки домашніх завдань

 

 

Організація роботи зі здібними учнями

 

 

Організація роботи з невстигаючими учнями

 

 

Проведення практичних робіт

 

 

Система обліку прогалин у знаннях учнів

 

 

Робота із впровадження елементів досвіду колег

 

 

Робота з розвитку творчих здібностей

 

 

Проведення уроків тематичного оцінювання знань

 

 

Проведення корекційної роботи

 

 

Впровадження інноваційних технологій

 

 

Використання інтерактивних методів навчання

 

 

Використання методів і прийомів особистісно зорієнтованого навчання

 

 

Уміння робити самоаналіз уроку

 

 

Робота з батьками

 

 

Уміння провести батьківські збори

 

 

Робота з неблагополучними сім’ями

 

 

Виховання бережливого ставлення до шкільного майна

 

 

Уміння проводити психолого-педагогічні спостереження

 

 

Організація учнівського самоврядування

 

 

Забезпечення єдності вимог школи і сім’ї

 

 

 

 

 

 

Діагностична карта

Мета: виявлення утруднень педагогічних працівників під час організації методичної діяльності.

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________

Який предмет викладає ___________________________________________________________

Педагогічний стаж _______________________________________________________________

 

Види методичної діяльності

Самооцінювання вчителя

Відчуваю утруднення

Володію питанням

Здатен допомогти колегам

1. Цільовий компонент

 

 

 

Визначення мети уроку

 

 

 

Визначення мети позакласного заходу

 

 

 

Визначення мети планування

 

 

 

Визначення мети будь-якої діяльності

 

 

 

2. Змістовий компонент

 

 

 

Застосування ідей і понять науки (в рамках предмета, що викладається)

 

 

 

Оволодіння змістом підручника

 

 

 

Оволодіння новітніми методичними прийомами, технологіями

 

 

 

Оволодіння передовим досвідом навчання

 

 

 

Робота з літературою за спеціальністю

 

 

 

Робота з літературою з методики

 

 

 

3. Проектований компонент

 

 

 

Розподіл матеріалу теми за уроками

 

 

 

Складання плану, конспекту уроку

 

 

 

Підбір теоретичного матеріалу до уроку

 

 

 

Підбір системи задач і вправ

 

 

 

Підбір діагностичного матеріалу

 

 

 

Вибір форм і методів навчання

 

 

 

Вибір структури уроку

 

 

 

4. Організаційний компонент

 

 

 

Постановка мети уроку і забезпечення сприйняття її учнями

 

 

 

Організація сприйняття того, що вивчається

 

 

 

Організація осмислення навчальної інформації

 

 

 

Організація закріплення й застосування на практиці отриманих знань

 

 

 

Організація своєї діяльності на уроці

 

 

 

Організація колективної діяльності на уроці

 

 

 

Поєднання індивідуальної та групової діяльності учнів

 

 

 

Підтримання необхідного темпу уроку

 

 

 

Організація індивідуально-диференційованого підходу до учнів

 

 

 

Використання елементів проблемного навчання: створення проблемної ситуації; висування гіпотези; її логічний доказ

 

 

 

Навчання учнів: планування, самоконтролю; прийомів скорочення записів; раціональної витрати часу; уміння висловлювати свою думку, прищеплення навчальних навичок, специфічних для даного предмета

 

 

 

Володіння методикою проведення навчальних занять: перевірка підсумків попередньої роботи; презентація нового матеріалу; практика під керівництвом учителя; незалежна самостійна практика учнів; самоконтроль і самооцінювання результатів роботи; узагальнення навчального матеріалу; визначення домашнього завдання; підбиття підсумків заняття

 

 

 

5. Контрольно-оціночний компонент

 

 

 

Визначення з кожної теми обов’язкового для учнів обсягу знань, умінь та навичок відповідно до рівнів навчальних досягнень

 

 

 

Структурування завдань для тематичної атестації

 

 

 

Застосування критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

 

Визначення форми проведення тематичної атестації

 

 

 

Методика проведення різних форм тематичної атестації

 

 

 

Обґрунтування виставлених оцінок

 

 

 

Дотримання такту під час виставлення оцінок

 

 

 

Організація корекційної роботи за результатами тематичної атестації

 

 

 

Форми проведення повторної атестації

 

 

 

Поточне оцінювання учнів

 

 

 

Самоконтроль

 

 

 

 

 

Форми та методи організації методичної роботи з педагогічними працівниками

1.​ Інструктивно-методичні наради, оперативні наради.

2.​ Методичні об`єднання.

3.​ Конференції, науково-практичні конференції.

4.​ Семінари, проблемні семінари, семінари-практикуми, психолого-педагогічні семінари.

5.​ Опорна школа

6.​ Школа передового досвіду.

7.​ Школа педагогічної майстерності

8.​ Школа молодого вчителя

9.​ Творчі групи, динамічні групи, ініціативні групи, клуби творчих вчителів.

10.​ Педагогічні читання, читацькі конференції, лекторії.

11.​ Педагогічні консиліуми, круглі столи, педагогічні посиденьки.

12.​ Наставництво, стажування

13.​ Конкурси педагогічної майстерності.

14.​ Методичні виставки, панорами методичних новинок, педагогічні виставки, книжкова виставка

15.​ Предметні тижні, дні відкритих дверей, методичні дні, методичні тижні, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, уроки-панорами.

16.​ Робота над єдиною науково-методичною проблемою.

17.​ Індивідуальна науково-методична робота.

18.​ Консультації, співбесіди, аналіз, самоаналіз, бесіди.

19.​ Вивчення, впровадження ППД, інноваційних технологій.

20.​ Творчий звіт вчителя, творчий портрет вчителя, захист інноваційного проекту.

21.​ Аукціон, методичний фестиваль, методичний турнір, фестиваль педагогічних ідей та знахідок.

22.​ Ділова гра, рольова гра, мозковий штурм , педагогічні дискусії, дебати, аналіз педагогічних ситуацій, тренінги.

23.​  Самоосвіта. Звіт про курсову перепідготовку. Огляд наукової, методичної, педагогічної літератури. Творчі відрядження, екскурсії.

24.​ Доповідь, реферат, виступ, лекції.

25.​ Випуск методичних бюлетенів, сигналів, рекомендацій.

26.​ Складання методичних рекомендацій, списків літератури, картотек.

27.​ Складання й обговорення поурочних і методичних розробок, спільна підготовка і вивчення складних у методичному плані тем, розділів програми.

28.​ Спільне складання й обговорення планів різних видів позакласної роботи ( вікторин, ранків, олімпіад тощо).

29.​ Різноманітні види спільної практичної роботи вчителів ( підбір практичного матеріалу до уроків, позакласних заходів, текстів письмових робіт, задач, виготовлення наочних посібників, обладнання кабінетів, майстерень, куточків тощо).

 


1
2
3
4